Nguồn dự phòng Cơ điện Trường Phát 599+ dòng sản phẩm được công ty trực tiếp nhập khẩu và phân phối.

 DR-120-24

 VANTOR

NGUỒN DỰ PHÒNG

Tủ sạc ắc quy 110VDC/100A

Thông số kỹ thuật:

 • Mã: 110VDC/100A
 • Xuất xứ: EDIT-TURKEY
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • CO,CQ, Hóa đơn VAT

NGUỒN DỰ PHÒNG

Tủ sạc ắc quy 110VDC/10A

Thông số sản phẩm:

 • Mã: 110VDC/10A
 • Xuất xứ : EDIT-TURKEY
 • Bảo hành : 12 Tháng
 • LH: 0917614668

NGUỒN DỰ PHÒNG

Tủ sạc ắc quy 110VDC/120A

Thông số kỹ thuật:

 • Mã: 110VDC/120A
 • Xuất xứ: EDIT-TURKEY
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • CO,CQ, Hóa đơn VAT

NGUỒN DỰ PHÒNG

Tủ sạc ắc quy 110VDC/160A

Thông số kỹ thuật:

 • Mã: 110VDC/160A
 • Xuất xứ: EDIT-TURKEY
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • CO,CQ, Hóa đơn VAT

NGUỒN DỰ PHÒNG

Tủ sạc ắc quy 220VDC/ 63A

Thông số kỹ thuật:

 • Mã: 220VDC/ 63A
 • Xuất xứ: EDIT-TURKEY
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • CO,CQ, Hóa đơn VAT

NGUỒN DỰ PHÒNG

Tủ sạc ắc quy 220VDC/10A

Thông số kỹ thuật:

 • Mã: 220VDC/10A
 • Xuất xứ: EDIT-TURKEY
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • CO,CQ, Hóa đơn VAT