TỦ ĐIỆN HẠ THẾ

Tủ điện công trình 3P-75A

Thông số sản phẩm:

 • 3P-75A
 • Trường Phát
 •  12 Tháng

 Tủ sạc ắc quy 110VDC/10A Kiểu module

Trường Phát - Tonhe

 12 Tháng

Tủ sạc ắc quy 110VDC/10A ( 110VDC/10A )- Do Trường Phát lắp ráp

 Tủ sạc ắc quy 110VDC/20A Kiểu module

 Trường Phát- Tonhe

12 Tháng

Tủ sạc ắc quy 110VDC/40A ( 110VDC/20A ) - Do Trường Phát lắp ráp

 • 110VDC/30A
 •  Trường Phát- Tonhe
 • 12 Tháng

 • 220VDC/10A
 •  Trường Phát- Tonhe
 •  12 Tháng

 • 220VDC/20A
 •  Trường Phát - Tonhe
 •  12 Tháng
 • Lắp ráp: Trường Phát

 • 220VDC/30A
 •  Trường Phát – Tonhe
 •  12 Tháng
 • Lắp ráp: Trường Phát

 Tủ sạc ắc quy 220VDC/40A Kiểu module

 Trường Phát - Tonhe

 12 Tháng

Tủ sạc ắc quy 220VDC/40A ( 220VDC/30A )- Do Trường Phát lắp ráp